Sayın Dernek Üyeleri,

Derneğimizin Olağan Genel Kurulu 05 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, aşağıda isimleri yer alan üyelerimiz yeni dönem yönetim ve denetleme kurulu üyeleri olarak seçilmiştir.

Ayşegül Salgın-YK Başkanı
Levent Kayaalp-YK Başkan Yardımcısı
Dilşad Bingöl-YK Sekreter
Elif Erol-YK Sayman
Gülhan Tatlıcı-YK Asıl Üye

Esra Altınbilek-YK Yedek Üye
Ayşen Şimşek-YK Yedek Üye
Zehra Koyuncu-YK Yedek Üye
Şafak Kılıç-YK Yedek Üye
Hatice Gözde Akkın Gürbüz-YK Yedek Üye

Fatma Çölkesen Pamukçu-Denetim Kurulu Başkanı
Serap Serbest Saygılı-DK Asıl Üye
Burak Doğangün-DK Asıl Üye

Nilüfer Karapehlivan Türkseven-DK Yedek Üye
Yasemin Çakmak-DK Yedek Üye
Ezgi Kafalı-DK Yedek Üye

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

ICEPPD YK