İstanbul Çocuk ve Ergen Psikanalitik Psikoterapi Derneği

FORMASYON SÜRECİ

 

İSTANBUL ÇOCUK VE ERGEN PSİKANALİTİK PSİKOTERAPİ DERNEĞİ (İÇEPPD) PSİKANALİTİK ÇOCUK ERGEN PSİKOTERAPİSİ FORMASYONU

Psikanalizin, çocuk ve ergenlere uygulanması olarak psikanalitik çocuk ergen psikoterapisi belirli ölçütleri karşılaması gereken ve farklı alt başlıklardan oluşan özel bir eğitim (formasyon) gerektirir. Avrupa Psikanalitik Psikoterapiler Federasyonu’nunun (EFPP) çocuk ve ergen psikoterapisi alanında Türkiye temsilcisi İÇEPPD tarafından sunulan formasyon, adaylara, psikanalitik çocuk ergen psikoterapisini tanıma, öğrenme ve nihayet uygulayabilir hale gelme imkanları tanıyan bir dizi eğitim evresinden (modül) oluşmaktadır. Tüm modüllerin başarıyla tamamlanması halinde aday, EFPP tarafından tanınan “psikanalitik çocuk ve ergen psikoterapisti” sıfatını kazanmaktadır.

Formasyon birbirinden farklı olmalarına karşılık süreklilik gösteren 5 modülden oluşmaktadır.

 

 1. MODÜL: Psikanalitik Çocuk Ergen Psikoterapisine Giriş

 Amaç: Psikanalitik çocuk ergen psikoterapisinin temellerini oluşturan psikanalizin kurucusu Freud başta olmak üzere, kuramın gelişmesine katkıda bulunan psikanalist ve çocuk psikanalistlerinin yapıtlarıyla tanışmanın sağlanması; çocuk psikanalistlerinin özgün kuram ve düşünceleri ve bunların pratiğe yansımaları konusunda temel bilgilerin verilmesi.

Katılım koşulları: Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik lisans mezunları ve Psikiyatri uzmanları.

Süre: Her biri 2 saatlik 9 seminer (Pazar günleri 15,00-17,00)

*Seminerler çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

 

Seminer programı

 

Seminer sıralaması Tarih Konular
I.     Seminer 5 Eylül 2021

Sigmund Freud

 

Histeri, bilinçdışının keşfi ve 1.topik

 

Çocuk cinselliği Metapsikoloji

II. Seminer 12 Eylül 2021

Sigmund Freud

 

1920 dönemeci ve ölüm dürtüsü 2.topik

Yeni anksiyete kuramı

III. Seminer 26 Eylül 2021

Anna Freud

 

Çocuk psikanalizine bakış

 

Normal ve patolojik çocuk gelişimi Savunma mekanizmaları

IV. Seminer 10 Ekim 2021

Melanie Klein

 

Çocuk psikanalizine bakış

 

Erken ödipal evre ve bebeğin fantezi dünyası

 

Şizoparanoid         ve                               depresif konumlar, projektif identifikasyon

 

V. Seminer 24 Ekim 2021

Rene Spitz

 

Nesne ilişkisinin doğuşu Ruhsal yapının organizatörleri

Margaret Mahler Otistik/sembiyotik evreler, ayrılma/bireyleşme

VI. Seminer 7 Kasım 2021

Donald W.Winnicott

 

Çevre işlevleri (Birincil annelik meşguliyeti, ayna işlevi, tutma)

 

Olgunlaşma süreçleri (Benlik oluşumu, sahte kendilik, ruh/beden ilişkisi, kendi başına olma kapasitesi, yaratıcılık)

VII. Seminer 21 Kasım 2021

Wilfred R. Bion

 

Grup zihniyeti, psikotik düşünce Düşünce kuramı

VIII. Seminer 5 Aralık 2021

F.Tustin

 

Birincil otizm/ikincil otizm

 

D.Meltzer

 

Otizm ve post otistik durumlar

 

E.Bick

 

Bebek gözlemi

IX. Seminer 19 Aralık 2021

John Bowlby

 

Bağlanma kuramı, içgüdüsel davranış, içsel işleyiş

Jacques Lacan

 

Simgesel düzen (ihtiyaç, talep, arzu), ayna evresi

 

 

* Resmi tatillerde seminer yapılmaz.

**Katılım gösterilmeyen seminer ücretlerinin iadesi talep edilemez.

*** İsteyen adaylara katılım sertifikası verilir.

 

 1. MODÜL: Bebek Gözlemi

 

Bebek gözlemi, bir bebeğin doğumundan itibaren doğrudan gözlenmesi suretiyle gözlemciye, gelişim konusunda yaşayarak bilgi sahibi olma imkanı sunar. Kişiye gözlem becerisi kazandırması yanında söz öncesi iletişime alışmasına yardımcı olur. Psikanalitik çocuk ergen psikoterapisinin temel taşlarından olan bebek gözlemi, gözlemcinin alıcılık (reseptivite) yetisini geliştirirken aynı zamanda bebeğin yoğun psikosomatik yaşantısına da tanık olmasını sağlar.

Amaç: Bir bebeğin doğumdan itibaren, haftada bir kez olarak iki yıl boyunca gözlemlenmesi ve gözlem not ve deneyimlerinin haftalık seminerlerde bebek gözlem grubunda paylaşılarak bebek gözlemi alanında yeterlilik sağlanması.

Katılım koşulları: -Ruh sağlığı ve ilgili alanlarda yüksek öğrenim lisans sahibi olmak

-1. Modülü almış ve mülakatta kabul edilmiş olmak

-Haftada en az 2-3 İPA onaylı bir psikanalist ile ya da divandaki aday psikanalist ile analitik çalışmanın en az bir yılını tamamlamış ve devam ediyor olmak (divanda ya da yüz yüze)

Süre: Haftada bir kez gözlem ve 90 dakikalık grup tartışması (2 yıl boyunca).

Ücret: Günün şartlarına göre belirlenecektir.

*Eğitim kapalı grup olarak düzenlendiği için grup dinamizmini bozmamak adına, başladıktan sonra mücbir sebepler dışında eğitim yarıda bırakılamaz ve katılımcı ücret iadesi talep edemez. Ödemeyi takiben dernek makbuzu verilir.

** İsteyen adaylara katılım sertifikası verilir.

 

 1. MODÜL: Kuramsal eğitim

 Amaç: Psikanalitik çocuk ergen psikoterapisti olabilmek için gerekli kuramsal donanımın sağlanması.

Katılım koşulları: 1. ve 2. Modülleri tamamlamış olmak ve dernek üyesi olmak.

Süre: Haftada bir kez 2 saat

Ücret: Günün şartlarına göre belirlenecektir.

 

Seminer konuları

 

 1. Preklinik seminerler
 • Çocuk psikanalizi tarihi
 • Çocuk gelişimi- Psikoseksüel gelişim, bilişsel gelişim, dil gelişimi, sosyal gelişim
 • Cinsiyetin embriyolojik belirlenimi ve cinsel kimliğin gelişim süreci
 • Erken dönem anne/bebek etkileşimleri
 • Ergenlik ve dönüşümleri
 • Öğrenme, okul ve çocuk
 • Gelişim evrelerine göre ebeveyn-çocuk ilişkileri

 

2. Klinik seminerler

  Psikanalitik açıdan semptom ve semptomatoloji

  Psikanalitik psikopatoloji (dürtü, bilinçdışı çatışma, anksiyete, travma)

  Temel klinik tablolar

  *Gelişimsel bozukluklar

  *Çocukluk nevrozları

   *Psikoz

   *Depresyon

   *Davranış ve sınır problemleri

   *Yeme ve boşaltım bozuklukları

   *Prepsikoz ve sınır durumlar

   *Öğrenme ve dikkat sorunları

   

  • Teknik seminerler

   

  • İlk görüşme ve psikopatolojik değerlendirme
  • Psikanalitik çocuk ergen psikoterapisinde çerçeve
  • Psikanalitik psikoterapide malzeme kullanımı
  • Oyun ve psikoterapötik kullanımı
  • Yorum ve psikoterapideki yeri
  • Aktarım ve karşı aktarım
  • Ailelerle çalışma
  • Anne/bebek terapileri
  • Zor olgularla çalışma

   

  1. MODÜL: Grup süpervizyonu

   

  Süpervizyon, psikanalitik çocuk ergen psikoterapisi formasyonunda bilgi biriktirme sürecinden uygulamaya geçiş sürecinin denetimli bir biçimde yapılmasını sağlar. İlk aşaması grup süpervizyonudur.

  Amaç: Adayın terapisini sürdürdüğü olgunun terapötik sürecini grup ve süpervizör ile paylaşabilmesi, aynı şekilde diğer grup üyelerinin olgularının sunumuna tartışmacı olarak katılabilmesi, onların deneyimlerinden yararlanması

  Katılım koşulları: 3. Modülün 1.yılını tamamlamış ve alanda çocuk, ergenle aktif çalışıyor olmak,

  Süre: Süre koşulu olmaksızın 80 saatin tamamlanması ve her adayın olgusunu en az 5 oturumda sunması

  * Resmi tatillerde seminer yapılmaz.

  **Katılım gösterilmeyen seminer ücretlerinin iadesi talep edilemez.

  ***Eğitiminin %70’ine katılım zorunludur ve isteyen adaylara katılım sertifikası verilir

   

  5.MODÜL: Bireysel süpervizyon

  Asıl süpervizyon çalışması olan bireysel süpervizyon formasyonun en önemli ve son aşamasıdır.

  Amaç: Adayın değişik yaş grubundaki olgularla yaptığı psikoterapi çalışmalarını süpervizör denetiminde gerçekleştirerek, tek başına olgu değerlendirme, psikoterapiye başlama kararı verme, sürdürme ve uygun zamanda sonlandırma becerisini kazanmasını hedefler.

  Katılım koşulları: 4. Modülde 20 saat tamamlamış olma.

  Süre: Okul öncesi, latans ve ergenlik olmak üzere 3 farklı yaş grubundan en az 3 olgu takip edilmelidir. Haftada en az 2 sıklıkla takip edilecek olguların ikisi ile en az 1 yıl, biri ile en az 2 yıl süpervizör eşliğinde çalışılmalıdır.

   

  FORMASYONUN BİTİŞİ

  Tüm modülleri tamamlayan aday, gerekli belgeleri (bebek gözlem onayı, seminer onayları, grup ve bireysel süpervizyon raporlarını eklediği bir dosya ile formasyon bitirme baş vurusu yapar. Dosyasının incelenmesi sonucunda koşulları karşıladığı anlaşılan adaylar bitirme görüşmesine davet edilir.

  Bu görüşmede aday süpervizyonla psikoterapide takip ettiği bir olguyu, kısa hikayesini, psikoterapötik sürecin ilerleyişini ve son üç seansı değerlendirme komisyonuna sunar. Başarılı bulunan adayın formasyonu sona erdirilir ve aday EFPP onaylı psikanalitik çocuk ergen psikoterapisti ünvanını hak eder.

   

  1. Modüle başvuru için lütfen aşağıdaki bağlantı adresindeki formu doldurunuz.

  İstanbul Çocuk ve Ergen Psikanalitik Psikoterapi Derneği Formasyonu 1. Modül Başvuru Formu (google.com)