İstanbul Çocuk ve Ergen Psikanalitik Psikoterapi Derneği

FORMASYON SÜRECİ

İSTANBUL PSİKANALİTİK PSİKOTERAPİ DERNEĞİ (İÇEPPD) PSİKANALİTİK PSİKOTERAPİSİ FORMASYONU

Psikanalizin, Çocuk ve ergenlere uygulanması olarak psikanalitik çocuk ve ergen psikoterapisi belirli ölçütleri karşılaması gereken ve farklı alt başlıklardan oluşan özel bir eğitim (formasyon) gerektirir. Avrupa Psikanalitik Psikoterapiler Federasyonu’nunun (EFPP)  psikoterapisi alanında Türkiye temsilcisi İÇEPPD tarafından sunulan formasyon, adaylara, psikanalitik çocuk ergen psikoterapisini tanıma, öğrenme ve nihayet uygulayabilir hale gelme imkanları tanıyan bir dizi eğitim evresinden (modül) oluşmaktadır. Tüm modüllerin başarıyla tamamlanması halinde aday, EFPP tarafından tanınan “psikanalitik  psikoterapisti” ünvanını kazanmaktadır.

Formasyon birbirinden farklı olmalarına karşılık süreklilik gösteren 5 modülden oluşmaktadır.

1.MODÜL: Psikanalitik Çocuk Ergen Psikoterapisine Giriş

Amaç: Psikanalitik çocuk ergen psikoterapisinin temellerini oluşturan psikanalizin kurucusu Freud başta olmak üzere, kuramın gelişmesine katkıda bulunan psikanalist ve çocuk psikanalistlerinin yapıtlarıyla tanışmanın sağlanması; çocuk psikanalistlerinin özgün kuram ve düşünceleri ve bunların pratiğe yansımaları konusunda temel bilgilerin verilmesi.

Katılım koşulları: Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik lisans mezunları ve Psikiyatri uzmanları.

Süre: Başvuru dönemlerinde duyurulacaktır.

2.MODÜL: Bebek Gözlemi

Bebek gözlemi, bir bebeğin doğumundan itibaren doğrudan gözlenmesi suretiyle gözlemciye, gelişim konusunda yaşayarak bilgi sahibi olma imkanı sunar. Kişiye gözlem becerisi kazandırması yanında söz öncesi iletişime alışmasına yardımcı olur. Psikanalitik çocuk ergen psikoterapisinin temel taşlarından olan bebek gözlemi, gözlemcinin alıcılık (reseptivite) yetisini geliştirirken aynı zamanda bebeğin yoğun psikosomatik yaşantısına da tanık olmasını sağlar.

Amaç: Bir bebeğin doğumdan itibaren, haftada bir kez olarak iki yıl boyunca gözlemlenmesi ve gözlem not ve deneyimlerinin haftalık seminerlerde bebek gözlem grubunda paylaşılarak bebek gözlemi alanında yeterlilik sağlanması.

Katılım koşulları:

  • Ruh sağlığı ve ilgili alanlarda yüksek öğrenim lisans sahibi olmak
  • 1. Modülü almış ve mülakatta kabul edilmiş olmak
  • En az bir yıldır IPA tarafından tanınan bir dernekteki psikanalist ya da aday psikanalist ile haftada 2 seanstan az olmamak koşuluyla bireysel psikanalizde ya da psikanalitik psikoterapide olmak (divanda ya da yüz yüze)

Süre: Haftada bir kez gözlem ve 90 dakikalık grup tartışması (2 yıl boyunca).

** İsteyen adaylara katılım sertifikası verilir.

3.MODÜL: Kuramsal eğitim

Amaç: Psikanalitik çocuk ergen psikoterapisti olabilmek için gerekli kuramsal donanımın sağlanması.

Katılım koşulları: 1. ve 2. Modülleri tamamlamış olmak ve dernek üyesi olmak.

Süre: 300 saat

4.MODÜL: Grup süpervizyonu

Süpervizyon, psikanalitik çocuk ergen psikoterapisi formasyonunda bilgi biriktirme sürecinden uygulamaya geçiş sürecinin denetimli bir biçimde yapılmasını sağlar. İlk aşaması grup süpervizyonudur.

Amaç: Adayın terapisini sürdürdüğü olgunun terapötik sürecini grup ve süpervizör ile paylaşabilmesi, aynı şekilde diğer grup üyelerinin olgularının sunumuna tartışmacı olarak katılabilmesi, onların deneyimlerinden yararlanması

Katılım koşulları: 3. Modülün 1.yılını tamamlamış ve alanda çocuk, ergenle aktif çalışıyor olmak,

Süre: Süre koşulu olmaksızın 80 saatin tamamlanması ve her adayın olgusunu en az 5 oturumda sunması.

5.MODÜL: Bireysel süpervizyon

Asıl süpervizyon çalışması olan bireysel süpervizyon formasyonun en önemli ve son aşamasıdır.

Amaç: Adayın değişik yaş grubundaki olgularla yaptığı psikoterapi çalışmalarını süpervizör denetiminde gerçekleştirerek, tek başına olgu değerlendirme, psikoterapiye başlama kararı verme, sürdürme ve uygun zamanda sonlandırma becerisini kazanmasını hedefler.

Katılım koşulları: 4. Modülde 20 saat tamamlamış olma.

Süre: Okul öncesi, latans ve ergenlik olmak üzere 3 farklı yaş grubundan en az 3 olgu takip edilmelidir. Haftada en az 2 sıklıkla takip edilecek olguların ikisi ile en az 1 yıl, biri ile en az 2 yıl süpervizör eşliğinde çalışılmalıdır.

FORMASYONUN BİTİŞİ

Tüm modülleri tamamlayan aday, gerekli belgeleri (bebek gözlem onayı, seminer onayları, grup ve bireysel süpervizyon raporlarını eklediği bir dosya) ile formasyon bitirme baş vurusu yapar. Dosyasının incelenmesi sonucunda koşulları karşıladığı anlaşılan adaylar bitirme görüşmesine davet edilir.

Bu görüşmede aday süpervizyonla psikoterapide takip ettiği bir olguyu, kısa hikayesini, psikoterapötik sürecin ilerleyişini ve son üç seansı değerlendirme komisyonuna sunar. Başarılı bulunan adayın formasyonu sona erdirilir ve aday EFPP onaylı psikanalitik çocuk ergen psikoterapisti ünvanını hak eder.