Sayın Dernek Üyeleri,

Derneğimizin Olağan Genel Kurulu 05 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, aşağıda isimleri yer alan üyelerimiz yeni dönem yönetim ve denetleme kurulu üyeleri olarak seçilmiştir.

Ayşegül Salgın-YK Başkanı Levent Kayaalp-YK Başkan Yardımcısı Dilşad Bingöl-YK Sekreter Elif Erol-YK Sayman Gülhan Tatlıcı-YK Asıl Üye

Esra Altınbilek-YK Yedek Üye Ayşen Şimşek-YK Yedek Üye Zehra Koyuncu-YK Yedek Üye Şafak Kılıç-YK Yedek Üye Hatice Gözde Akkın Gürbüz-YK Yedek Üye

Fatma Çölkesen Pamukçu-Denetim Kurulu Başkanı Serap Serbest Saygılı-DK Asıl Üye Burak Doğangün-DK Asıl Üye

Nilüfer Karapehlivan Türkseven-DK Yedek Üye Yasemin Çakmak-DK Yedek Üye Ezgi Kafalı-DK Yedek Üye

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

ICEPPD YK