İstanbul Çocuk ve Ergen Psİkanalİtİk Psİkoterapİ Derneğİ
HOŞGELDİNİZ

Derneğimiz, çocuk ve ergen psikanalitik psikoterapisini tanıtmak, bu konuda eğitim ve araştırma çalışmaları yapmak amacı ile kurulmuştur.
Derneğimiz, bu amacı gerçekleştirmek için çeşitli bilimsel toplantılar, seminerler, paneller, konferanslar, bilimsel kongreler, sempozyumlar düzenler. Üyelerinin psikanalitik çocuk ve ergen psikoterapisi bilgi ve deneyimlerini arttırmak amacıyla hareket eder. Bu doğrultuda çeşitli etkinlikler ve toplantılar düzenler.

Amacımız

Psikanalitik çocuk ve ergen psikoterapisini tanıtmayı ve yaygınlaştırmayı amaçlayan İCEPPD’nin bu doğrultudaki ilk hedefi standart bir eğitim programının uygulanmasıdır. Eğitim programı standardizasyonu için European Federation of Pyschoanalytic Psychotherapy (EFPP)’nin eğitim standardı esas alınmıştır.

Bİlİmsel Toplantılar

SEMİNERLER

Paneller

BİLİMSEL KONGRELER

Konferanslar

SEMPOZYUMLAR