İSTANBUL ÇOCUK VE ERGEN PSİKANALİTİK PSİKOTERAPİ DERNEĞİ (İÇEPPD) PSİKANALİTİK
ÇOCUK ERGEN PSİKOTERAPİSİ FORMASYONU


Psikanalizin, çocuk ve ergenlere uygulanması olarak psikanalitik çocuk ergen psikoterapisi
belirli ölçütleri karşılaması gereken ve farklı alt başlıklardan oluşan özel bir eğitim (formasyon)
gerektirir. Avrupa Psikanalitik Psikoterapiler Federasyonu’nunun (EFPP) çocuk ve ergen
psikoterapisi alanında Türkiye temsilcisi İÇEPPD tarafından sunulan formasyon, adaylara,
psikanalitik çocuk ergen psikoterapisini tanıma, öğrenme ve nihayet uygulayabilir hale gelme
imkanları tanıyan bir dizi eğitim evresinden (modül) oluşmaktadır. Tüm modüllerin başarıyla
tamamlanması halinde aday, EFPP tarafından tanınan “psikanalitik çocuk ve ergen
psikoterapisti” sıfatını kazanmaktadır.