İSTANBUL ÇOCUK VE ERGEN PSİKANALİTİK PSİKOTERAPİ DERNEĞİ (İÇEPPD) PSİKANALİTİK

ÇOCUK ERGEN PSİKOTERAPİSİ FORMASYONU

 

Psikanalizin, çocuk ve ergenlere uygulanması olarak psikanalitik çocuk ergen psikoterapisi belirli ölçütleri karşılaması gereken ve farklı alt başlıklardan oluşan özel bir eğitim (formasyon) gerektirir. Avrupa Psikanalitik Psikoterapiler Federasyonu’nunun (EFPP) çocuk ve ergen psikoterapisi alanında Türkiye temsilcisi İÇEPPD tarafından sunulan formasyon, adaylara, psikanalitik çocuk ergen psikoterapisini tanıma, öğrenme ve nihayet uygulayabilir hale gelme imkanları tanıyan bir dizi eğitim evresinden (modül) oluşmaktadır. Tüm modüllerin başarıyla tamamlanması halinde aday, EFPP tarafından tanınan “Psikanalitik Çocuk ve Ergen Psikoterapisti” ünvanını kazanmaktadır.

Formasyon  birbirinden  farklı  olmalarına  karşılık  süreklilik  gösteren  5  modülden

oluşmaktadır.

 

1.MODÜL: Psikanalitik Çocuk Ergen Psikoterapisine Giriş

 

Amaç: Psikanalitik çocuk ergen psikoterapisinin temellerini oluşturan psikanalizin kurucusu Freud başta olmak üzere, kuramın gelişmesine katkıda bulunan psikanalist ve çocuk psikanalistlerinin yapıtlarıyla tanışmanın sağlanması; çocuk psikanalistlerinin özgün kuram ve düşünceleri ve bunların pratiğe yansımaları konusunda temel bilgilerin verilmesi.

Katılım koşulları: Psikoloji lisans, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik lisans mezunları ve Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanları.

Süre: Her biri 2 saatlik 8 seminer (Pazar günleri 15:00 – 17:00)

 

Ücret: 2024 yılı için 15000TL

 

*Seminerler çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

 

Seminer programı

 

 

 

 

 

Seminer sıralaması

Tarih

Konular

I.     Seminer

8 Eylül 2024

Sigmund Freud

Histeri, bilinçdışının keşfi ve 1.topik

-Çocuk cinselliği

 

-Metapsikoloji

 

Konuşmacı: Levent Kayaalp

II.  Seminer

22 Eylül 2024

Sigmund Freud

 

1920 dönemeci ve ölüm dürtüsü

 

-2.topik

 

-Yeni anksiyete kuramı

 

Konuşmacı: Levent Kayaalp

III. Seminer

06 Ekim 2024

Anna Freud

 

Çocuk psikanalizine bakış

 

-Normal ve patolojik çocuk gelişimi

 

-Savunma mekanizmaları

 

Konuşmacı: Dilşad Bingöl

IV. Seminer

20 Ekim 2024

Melanie Klein

 

Çocuk psikanalizine bakış

 

-Erken ödipal evre ve bebeğin fantezi

dünyası

-Şizoparanoid ve depresif konumlar

-Projektif identifikasyon

 

 

Konuşmacı: Ayşegül Salgın

 

 

V.  Seminer

03 Kasım 2024

Rene Spitz

-Nesne ilişkisinin doğuşu

-Ruhsal yapının organizatörleri

 

Margaret Mahler

Otistik/sembiyotik evreler,

ayrılma/bireyleşme

John Bowlby

-Bağlanma kuramı, içgüdüsel davranış, içsel işleyiş

 

Konuşmacı:Elif Erol

VI. Seminer

17 Kasım 2024

Donald W.Winnicott

 

-Çevre işlevleri (Birincil annelik

meşguliyeti, ayna işlevi, tutma)

 

-Olgunlaşma süreçleri (Benlik oluşumu, sahte kendilik, ruh/beden ilişkisi, kendi başına olma kapasitesi, yaratıcılık)

 

  Konuşmacı: Neslihan Zabcı

VII. Seminer

01 Aralık 2024

Wilfred R. Bion

 

-Grup zihniyeti

-Psikotik düşünce

-Düşünce kuramı

 

Konuşmacı: Ayşegül Salgın

VIII. Seminer

15 Aralık 2024

F.Tustin

 

-Birincil otizm/ikincil otizm

 

D.Meltzer

 

-Otizm ve post otistik durumlar

 

E.Bick

 

-Bebek gözlemi

 

Konuşmacı: Ayşegül Salgın

 

 

* Resmi tatillerde seminer yapılmaz.

 

**Katılım gösterilmeyen seminer ücretlerinin iadesi talep edilemez.

 

*** Seminer boyunca katılımcıların kameralarının açık olması talep edilmektedir.