Istanbul Child and Adolescent Pyschotanalytic Psychotherapy Association

Articles
 • İstanbul Çocuk ve Ergen Psikanalitik Psikoterapi Derneği
  İnkarın Kuşaklar-arası Görünümü
 • What is Psychoanalytic Child and Adolescent Therapy?
  Psikanaliz ve psikanalitik kuramdan esinlenen psikanalitik psikoterapi uygulamaları çoğu zaman birbirine karıştırılmakta ve bir terim diğerinin yerine kullanılabilmektedir. Ruhsal hastalıkların ruhsal yollardan tedavisi anlamında psikoterapi terimi psikiyatri literatürüne 1872’de girmiştir.
 • Basic Concepts of Psychoanalytic Child Adolescent Psychotherapy
  Basic Concepts of Psychoanalytic Child Adolescent Psychotherapy
 • Psikanalitik Psikoterapi
  Tanımlar ve güçlükler Psikanaliz ve psikanalitik kuramdan esinlenen psikanalitik psikoterapi uygulamaları çoğu zaman birbirine karıştırılmakta ve bir terim diğerinin yerine kullanılabilmektedir. Ruhsal hastalıkların ruhsal yollardan tedavisi anlamında …
 • Psikanalitik Tedavide Yeni Yollar (1) (Freud, 1918)
  Çeviren:Neslihan Zabcı Bildiğiniz gibi biz hiçbir zaman tamamlanmış, eksiksiz birtakım bilgilere ve yeterliğe sahip olduğumuzu iddia ederek bununla övünmedik; geçmişte olduğu gibi bugün de görüşlerimizin eksik noktalarını kabul etmeye, yeni kavramları …
 • Semptom ve Psikoz
  Alain Vanier Fransızca aslından çeviren: Neslihan Zabcı Lacan, psikoz üzerindeki düşüncelerini psikozlar üzerine olan seminerden başlayarak, 1958 tarihli makalesinde yeniden ele almış ve Joyce üzerine olan çalışmalarına dek uzanan bir yolda …
 • Çocukluk Otizminin Gündüz Hastanesinde Tedavisi
  Denys Ribas Fransızca aslından çeviren: Neslihan Zabcı Çocukluk otizmi hakkında yakın zamanda yapılan tartışmalar, tedavi veren kuruluşlarda yer bulamayan ve haklı olarak incinen ebeveynlerin dernekler yoluyla medyaya baskısı ile devam etmektedir. Aynı …
 • Bazı Psikosomatik Modellere Göre Deri Hastalıkları
  Gérard Szwec Fransızca aslından çeviren: Neslihan Zabcı Dermatologlar, tedavi edecekleri hastalıklara en sık psikolojik katkı atfeden doktorlar arasında yer alırlar. Bazı deri hastalıkları travmatik bir şoktan sonra ortaya çıkmaları ile tanınır. Örneğin, …
 • Bebeklerde ve Küçük Çocuklarda Bedensel Dışavurum
  Rosine Debray Fransızca aslından çeviren: Neslihan Zabcı Başlarken, bugün İstanbul’da bulunmaktan ne kadar mutlu olduğumu söylemek isterim. İstanbul Psikanaliz Grubuna beni davet etmiş olduklarından dolayı teşekkür ederim. IPSO Paris Psikosomatik …
 • Birincil Annelik Tasası
  DONALD W. WINNICOTT ÇEVİREN: AYŞEGÜL SALGIN Bu yazı “Çocuk Nevrozunun Sorunları” başlığı altında Psychoanalytic Study of the Child (cilt 9)’da yayımlanan bir tartışma nedeniyle ortaya çıkmıştır. Bu tartışma, Anna Freud’un çeşitli …
 • Karşı-Aktarımda Nefret
  DONALD. W. WINNICOTT ÇEVİREN: AYŞEGÜL SALGIN Bu yazıda genel karşıt değerlilik (ambivalency) konusunun bir yönünü, karşı-aktarımda nefreti incelemek istiyorum. Bir psikotiği analize alan bir analistin (onu bir psikanaliz araştırıcısı olarak …
 • Psikanalitik Oyun Tekniği: Tarihi ve Önemi
  Melanie Klein (1955) Çeviren:Burçin Alsancak Sönmez Bu kitaba¹ giriş olarak oyun tekniğiyle ilgili bir makaleyi sunmada beni harekete geçiren hem çocuklarla hem de yetişkinlerle olan çalışmalarımın ve tüm psikanalitik teoriye olan katkılarımın küçük …
 • En İyi ve En Kötünün İletiminde Psikanalist Olma Seçimi
  Patrick Miller Çeviren:Burçin Alsancak Sönmez İstanbul ile ilgili en eski anım çocukluğuma dek uzanıyor. Büyükannem, büyükbabam ve beni Odessa’ya doğru götüren gemi iki gün için bazılarının hala Constantinople olarak adlandırdığı İstanbul’da durmuştu. O …
 • Aşka Düşmek: Ergenlik Devrimi ya da Devrimin Ergenliği
  Onur Saltuk Dönmez En yalın tanımıyla devrim bir şeyin başka bir şeye devrilmesini, ya da sadece devrilmesini anlatır. TDK sözlüğünde devrimin karşılığı olarak belli bir alanda hızlı, köklü ve nitelikli değişiklik; eskimiş anlam olarak da çevrilme, …
 • Fallus Göstereni ve Cinsel Özneleştirme
  Bernard PENOT Çeviri: Onur Saltuk DÖNMEZ Fallus’un (ereksiyondaki eril organın temsili), tüm zamanlarda ve birçok değişik kültürde insan arzusunu temsil etmeye yönelik bir işlevinin olduğu gerçektir. Ama aynı zamanda ekonomik sonucu içsel bir paradoksun …
 • Her İki Cinsiyette Kadınsı Konum
  Bernard Penot Çeviri : Onur Saltuk Dönmez Psikanalitik yöntem başlangıcından beri insan öznelliğinin eğreti konumunu, yapının bir unsuru olarak ortaya koymayı sürdürdü. Bunun ötesinde, pek çok filozof gibi, varoluşsal gerçeklik ekseninde, Descartes ile …