Psikanalitik Tedavide Yeni Yollar (1) (Freud, 1918)

Psikanalitik Tedavide Yeni Yollar (1) (Freud, 1918)

Çeviren:Neslihan Zabcı Bildiğiniz gibi biz hiçbir zaman tamamlanmış, eksiksiz birtakım bilgilere ve yeterliğe sahip olduğumuzu iddia ederek bununla övünmedik; geçmişte olduğu gibi bugün de görüşlerimizin eksik noktalarını kabul etmeye, yeni kavramları dahil etmeye ve...
Semptom ve Psikoz

Semptom ve Psikoz

Alain Vanier Fransızca aslından çeviren: Neslihan Zabcı Lacan, psikoz üzerindeki düşüncelerini psikozlar üzerine olan seminerden başlayarak, 1958 tarihli makalesinde yeniden ele almış ve Joyce üzerine olan çalışmalarına dek uzanan bir yolda geliştirmiştir. Psikozun...
Çocukluk Otizminin Gündüz Hastanesinde Tedavisi

Çocukluk Otizminin Gündüz Hastanesinde Tedavisi

Denys Ribas Fransızca aslından çeviren: Neslihan Zabcı Çocukluk otizmi hakkında yakın zamanda yapılan tartışmalar, tedavi veren kuruluşlarda yer bulamayan ve haklı olarak incinen ebeveynlerin dernekler yoluyla medyaya baskısı ile devam etmektedir. Aynı zamanda...
Bazı Psikosomatik Modellere Göre Deri Hastalıkları

Bazı Psikosomatik Modellere Göre Deri Hastalıkları

Gérard Szwec Fransızca aslından çeviren: Neslihan Zabcı Dermatologlar, tedavi edecekleri hastalıklara en sık psikolojik katkı atfeden doktorlar arasında yer alırlar. Bazı deri hastalıkları travmatik bir şoktan sonra ortaya çıkmaları ile tanınır. Örneğin, bazı saçkıran...
Bebeklerde ve Küçük Çocuklarda Bedensel Dışavurum

Bebeklerde ve Küçük Çocuklarda Bedensel Dışavurum

Rosine Debray Fransızca aslından çeviren: Neslihan Zabcı Başlarken, bugün İstanbul’da bulunmaktan ne kadar mutlu olduğumu söylemek isterim. İstanbul Psikanaliz Grubuna beni davet etmiş olduklarından dolayı teşekkür ederim. IPSO Paris Psikosomatik Enstitüsünde önce...