Psikanalitik Çocuk Ergen Psikoterapisinde Temel Kavramlar

Psikanalitik Çocuk Ergen Psikoterapisinde Temel Kavramlar

İstanbul Çocuk ve Ergen Psikanalitik Psikoterapi Derneği PSİKANALİTİK ÇOCUK VE ERGEN PSİKOTERAPİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR ANAL EVRE Yaşamın ikinci ve üçüncü yıllarına yayılan anal dönem sfenkter denetiminin sağlanmasıyla başlar. Dürtünün kaynağı anorektal bölge...
Psikanalitik Çocuk ve Ergen Terapisi Nedir?

Psikanalitik Çocuk ve Ergen Terapisi Nedir?

İstanbul Çocuk ve Ergen Psikanalitik Psikoterapi Derneği PSİKANALİTİK ÇOCUK VE ERGEN TERAPİSİ NEDİR? Tanımlar ve güçlükler Psikanaliz ve psikanalitik kuramdan esinlenen psikanalitik psikoterapi uygulamaları çoğu zaman birbirine karıştırılmakta ve bir terim diğerinin...
İnkarın Kuşaklar-arası Görünümü

İnkarın Kuşaklar-arası Görünümü

“Ve yine de babam ölüydü !” Michel Ptakhine et Bernard Penot (Paris). Çeviri: Onur Saltuk Dönmez Özet: Clara’yı analize getiren ruhsal felaket durumu, onu ruhsal dezorganizasyon durumunda bırakan travmatik ifşalar serisi sonucuydu. Bununla birlikte onun için daha çok...
Her İki Cinsiyette Kadınsı Konum

Her İki Cinsiyette Kadınsı Konum

Bernard Penot Çeviri : Onur Saltuk Dönmez Psikanalitik yöntem başlangıcından beri insan öznelliğinin eğreti konumunu, yapının bir unsuru olarak ortaya koymayı sürdürdü. Bunun ötesinde, pek çok filozof gibi, varoluşsal gerçeklik ekseninde, Descartes ile birlikte Freud...
Fallus Göstereni ve Cinsel Özneleştirme

Fallus Göstereni ve Cinsel Özneleştirme

Bernard PENOT Çeviri: Onur Saltuk DÖNMEZ Fallus’un (ereksiyondaki eril organın temsili), tüm zamanlarda ve birçok değişik kültürde insan arzusunu temsil etmeye yönelik bir işlevinin olduğu gerçektir. Ama aynı zamanda ekonomik sonucu içsel bir paradoksun nedeni olan bu...
Aşka Düşmek: Ergenlik Devrimi ya da Devrimin Ergenliği

Aşka Düşmek: Ergenlik Devrimi ya da Devrimin Ergenliği

Onur Saltuk Dönmez En yalın tanımıyla devrim bir şeyin başka bir şeye devrilmesini, ya da sadece devrilmesini anlatır. TDK sözlüğünde devrimin karşılığı olarak belli bir alanda hızlı, köklü ve nitelikli değişiklik; eskimiş anlam olarak da çevrilme, katlanma, bükülme...