İstanbul Çocuk ve Ergen Psikanalitik Psikoterapi Derneği

FORMASYON SÜRECİ

İstanbul Çocuk ve Ergen Psikanalitik Psikoterapi Derneği, European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP) tam üyesidir. Bu bağlamda EFPP kriterleri baz alınarak formasyon hazırlanmıştır. Formasyona başvuru yapabilmek için aşağıdaki koşulların sağlanıyor olması gerekir;

 

• Ruh sağlığı alanlarından birinde (psikoloji, PDR, Psikiyatri) lisans ya da lisans üstü eğitimini tamamlamış olmak.
• En az 2 yıllık klinik deneyim
• Haftada 2/3 İPA onaylı bir psikanalist ile analitik çalışmanın en az bir yılını tamamlamış ve devam ediyor olmak (divanda ya da yüz yüze)
 
Bu şartları sağlayan kişi, iceppdformasyonkomitesi@gmail.com adresine mesleki özgeçmişini ve motivasyonunu belirten bir mail ile başvurur. Başvurusu eğitim komitesi tarafından değerlendirilen kişiyi, komite uygun görürse görüşmeye çağırır. Kabulünün ardından formasyona başlar ya da beklemesi önerilebilir.

 

Süpervizyona Başlama Şartları

 

• Bireysel analitik sürecinin devam ediyor olması
• Formasyonda bir yılı tamamlamış olmak
• Yukarıdaki iki koşulu sağlamış olan aday üye, her bir olgu süpervizyonu için ayrı-ayrı formasyon komitesine hangi süpervizör ile, kaç yaşındaki çocukla, hangi sıklıkta çalışacağını, süpervizyona başlama tarihini yazmalı ve eğitim komitesinden onay cevabı beklemelidir.
• Aday üyenin süpervizörü de süpervizyonun başlama bilgisini eğitim komitesine iletmelidir. 
• Süpervizör, EFPP üyesi ya da İPA analisti olmalı, çalışılan yaş grubu ile en az on yıllık deneyime sahip olmalıdır. 
 

İCEPPD Formasyon Sürecini Bitirme Koşulları

 

• İCEPPD bünyesinde yürütülen 4 yıllık seminerleri  %80 devam koşulunu sağlayarak tamamlamak (60-120 saat küçük grup klinik seminerleri ve 300 saat psikanalitik kuram, patoloji, gelişim seminerleri)
• 2 yıllık bebek gözlem programını tamamlamak
• 60-120 saat sürecek grup süpervizyonlarını tamamlamak. Bu çalışma süresince en az 3-6 sunum yapmış olmak.
• 3 ayrı yaş grubunda (ödip-latans-ergenlik) bireysel süpervizyonlarını tamamlamış olmak. Toplam süpervizyon süresi olan 120-160 saati, bu üç olgu ile toplam çalışma süresi olan 400-480 saat (haftada 2-3 sıklığı ile) tamamlamış olmak. Bu koşullar 2 olgu ile 1 yıl, bir olgu ile 2 yıl EFPP’nin onayladığı bir süpervizör eşliğinde çalışmayı gerekli kılmaktadır. 

 

Bu basamakları tamamlayan aday, aldığı seminerlere ve süpervizyonlara dair bilgileri içeren bir mail ile komiteye başvurur. Ayrıca adayın süpervizörlerinin de adayın süpervizyon süreci hakkındaki görüşlerini içeren bilgiyi mail ile komiteye iletmesi beklenir.  

 

Başvurusu değerlendirilen aday, koşulları tamamladığına kanaat getirilirse bitirme görüşmesi için eğitim komitesi tarafından bitirme görüşmesine davet edilir. Bu görüşmede adayın süpervizyon olgularından birisini sunması beklenir. 

2021 tarihinden itibaren yapılan başvurularda bu koşullar geçerlidir :